Artiklar

RSS

Detta får du inte spola ner i toaletten

21 Sep 2022

Det enda man egentligen skall spola ner i toaletten är toalettpapper och sådant som kommer från kroppen. Inget annat hör hemma i din toalettstol. Dock är det vanligt att mycket annat spolas ner. Svenskarna spolar varje år ner ungefär 7000 ton skräp. Här nedan kan du läsa om några av de vanligaste sakerna som vi [...]


Vem beslutar om relining i en BRF?

15 Sep 2022

Relining är inte lika omfattande som ett vanligt stambyte och därför kan bostadsrättsföreningens styrelse besluta om relining utan att kalla till en extra föreningsstämma. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har det övergripande ansvaret för underhållet av fastigheten och i det ingår stammarna.  Vid ett vanligt stambyte är det vanligt att badrum och kök [...]