Fräscha rör utan stambyte

Stammar - Avlopp - Dagvatten - VA

Vi utför proffsig relining i din bostadsrättsförening

Börjar rören i din bostadsrättsförening bli slitna? Välkommen att kontakta oss – vi är erfarna proffs på relining i bostadsrättsföreningar.

Undvik allt extraarbete som ett helt stambyte medför och välj relining för att förnya stammarna. På så sätt kan de boende bo kvar och du behöver inte riva upp och byta ut badrum och kök för att förlänga stammarnas livslängd.

I en bostadsrättsförening måste rör och ledningar fungera effektivt och säkert. Med hjälp av våra tjänster för relining kan du vara säker på att eventuella problem med rören snabbt identifieras och åtgärdas.


Relining BRF med modern teknik

Våra erfarna medarbetare använder sig av toppmodern teknik för att inspektera insidan av dina rör utan att behöva gräva upp någon mark eller orsaka störningar i den befintliga infrastrukturen. Detta gör att vi kan upptäcka eventuella felaktigheter i fodret och göra nödvändiga reparationer snabbt och effektivt.

Du får den information du behöver

Vi tillhandahåller dessutom detaljerade rapporter så att du får en grundlig förståelse för rörens skick. Detta hjälper dig att planera i förväg för eventuella underhållsprojekt inom en budget, vilket gör att du kan upprätthålla efterlevnaden av bestämmelserna.

När vi utför relining i din bostadsrättsförening kan vi erbjuda tre olika metode. Här berättar vi lite mer om metoderna.

UV-relining

Vid UV-relining används en UV-härdningsharts som härdar snabbare än de traditionella materialen. Resultatet är relining med mindre risker, högre kvalitet och snabbare härdningstider, något som skapar ett bättre resultat och en större kundnytta.

Strumpmetoden

Strumpmetoden, som även kallas rör-i-rör-metoden, innebär att man skjuter in en strumpa som är indränkt i epoxi i röret. Strumpan blåses sedan upp med hjälp av tryckluft. Nästa steg är att låta strumpan torka och härda. Efter ett antal timmar har strumpan bildat ett nytt rör inne i det gamla röret.

Lösplastmetoden

Denna metoden, som ibland kallas sprutmetoden, innebär att man sprutar in en beläggning på insidan av röret som sedan bildar ett nytt rör när det har torkat. En bra metod när man ska utföra relining på smalare rör eller ledningar med många krökar.

Vänta inte tills det är för sent

Ofta är det svårt för fastighetsägare eller brf:er att veta i vilket skick avloppsrören och andra rör och ledningar i fastigheten är i. Frågan blir aktuell först när de stora problemen redan har uppstått, som allvarliga stopp, läckor, dålig lukt, vattenskador med mera.

Vägen fram till en relining kan se ut ungefär så här: De boende i en bostadsrättsförening upplever att det är något begynnande problem med avloppen.Det kan krävas flera spolningar för att allt ska försvinna eller så kan det bubbla eller låta konstigt i avloppet. Detta tyder på att det håller på att byggas upp ett stopp i avloppet. Anledningen till det kan vara att saker har spolats ned i avloppet som inte har där att göra.

Välkommen att kontakta oss – vi utför kompetent relining i din BRF.

relining BRF

Relining för din bostadsrättsförening