Relining

Nytt hållbart skikt ger rören nytt liv

Relining är ett engelskt ord med betydelsen ”fodra” och det är precis vad det handlar om. Man låter gamla rör vara kvar och fodrar dem på insidan med ett nytt och hållbart skikt. Enkelt uttryckt kan man säga att man gjuter ett nytt rör på insidan av det gamla.

Det finns ett flertal olika sätt att genomföra relining. Olika utförare arbetar på olika sätt, metoder, material och kunskaper varierar stort. Det är svårt för kunden att veta vad som gäller och därför kan det vara riskabelt att inleda ett projekt. Utför man relining på fel sätt så kan det exempelvis bli veck i rören. Fodret och epoxin måste dessutom vara anpassade till varandra, annars kan livslängden på röret förkortas. Anlitar du oss för en relining så behöver du inte oroa dig, vi använder endast produkter av allra bästa slag och väl testade arbetsmetoder.

relining

Kostar mindre än ett stambyte

Relining är betydligt mindre kostsamt än ett traditionellt stambyte. Det kan dessutom göra att du inte behöver genomföra något stambyte på en längre tid – en relining gör att du kan skjuta upp detta i åtminstone ett par decennier.

Man kan dessutom utföra en relining utan att behöva göra några ingrepp i fastighetens konstruktion. Inget rivande eller nedmonterande behövs och du kan ha ditt badrum i fred under arbetets gång. Man kan dock behöva montera ned toalettstol och vattenlås för att komma åt rören, men det handlar om några timmar och bör inte orsaka några större påfrestningar.

Stora fördelar med relining 

  • Relining är betydligt snabbare, smidigare och billigare än ett stambyte.
  • Boende påverkas ytterst lite. Reliningsarbete i en lägenhet tar några timmar och kräver inget efterarbete.
  • Fastigheten blir inte en otrivsam byggarbetsplats med smuts och oljud under reliningsarbetets gång.
  • Det är ett miljövänligt alternativ eftersom det inte blir något byggavfall som måste fraktas bort och omhändertas. Man behöver inte ersätta rör och annat gammalt material med nya produkter.
Med relining får du fräscha och hållbara rör utan att behöva byta ut dem!