Fräscha rör utan stambyte

Stammar - Avlopp - Dagvatten - VA

Experter på relining i Uppsala

Vi åtar oss uppdrag inom relining och kan även erbjuda ett brett utbud av andra tjänster inom avloppsservice. Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med alla typer av rör och kan ta fram skräddarsydda lösningar för våra kunder och strävar efter att hela tiden vara flexibla och anpassa oss efter kundens önskemål.

Är rören slitna i din hus eller fastighet? Välkommen att kontakta oss för kompetent relining i Uppsala. Vi utför uppdrag åt både privatpersoner, BRF:er och andra fastighetsägare!Relining – en lösning för framtiden

Relining, också kallat rörinfodring, är ett smidigt alternativ och komplement till att byta ut enstaka rör eller hela stambyten. Relining fungerar utmärkt då rören i fastigheten börjar bli gamla och måste bytas ut.

Det innebär att man rensar och rengör de gamla rören för att sedan fodra dem med ett nytt skyddande och självbärande foder som uppfyller kraven för såväl mark som fastighet. På så sätt kan man ge de gamla rören en förlängd livslängd på upp till 50 år och undviker därmed att behöva riva upp och ersätta de gamla rören under en lång och tidskrävande process.


relining Uppsala

Relining fungerar i de flesta byggnader

Relining är en metod som kan användas i alla typer av byggnader och fastigheter. Typer av rör som kan relinas är utgående rör från villor till kommunala avloppsledningar, rör i flerbostadshus, dagvattenledningar som stuprör och spillvattenrör. Välkommen att kontakta oss om du är i behov av relining i just din fastighet.

Innan vi inleder reliningen av dina rör så gör vi en rörinspektion, där vi filmar rören invändigt för att skicket på rören ska säkerställas för att vi kan upptäcka eventuella skador och stopp.

För att kunna genomföra denna filmning är det viktigt att först rengöra rören med spolning eller mekanisk rensning. Det är viktigt att rören är helt rena innan man inleder relining.

Relining Uppsala – här är de främsta fördelarna

Genom att låta oss utföra reling på dina rör och avlopp kan du spara pengar, tid och arbete. Denna lösning är oftast mycket billigare än traditionella rörreparationer eller byten, eftersom det inte finns något behov av att gräva upp gamla rör. Relining tar också väsentligt mindre tid jämfört med att byta ut rören, vilket leder till en snabbare reparation med minimala störningar i ditt liv.

En miljövänligare metod

Dessutom innebär reliningens minimalt invasiva karaktär att den är mer miljövänlig än andra metoder. Genom relining kan du undvika kostsamma vattenskador och minska risken för ytterligare framtida problem på grund av korrosion eller annat slitage på dina befintliga rörledningar. Med en sådan rad fördelar för en så minimal kostnad och ansträngning, varför inte låta ett proffs se över dina rör i dag? Välkommen att kontakta oss för kompetent relining i Uppsala.

Relining som ger dina rör nytt liv