Fräscha rör utan stambyte

Stammar - Avlopp - Dagvatten - VA

Professionell relining i Västerås

Börjar det bli stopp eller läckor i rören? Känns det som att det är dags för ett stambyte? Låt oss utföra en rörinspektion innan problemen växer och blir ännu större. Relining är ett bra alternativ till stambyte och skyddar dina rör från insidan så att de håller mycket längre.

Välkommen att kontakta oss redan idag – vi är erfarna och välrenommerade experter på relining i Västerås. Vi utför relining, rörinspektion och andra VVS-tjänster åt privatpersoner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.


relining Västerås

Vi tillhandahåller kvalitetslösningar

När det gäller relining av rör och avlopp har vi expertisen och erfarenheten för att tillhandahålla riktiga kvalitetslösningar. Vi specialiserar oss på en mängd olika tjänster inom relining, rörinspektion och andra VVS-tjänster i Västerås med närområde.

Våra medarbetare kommer att bedöma varje situation individuellt för att avgöra vilken metod som är bäst lämpad för dina särskilda behov. Dessutom är våra kunniga tekniker engagerade i att tillhandahålla utmärkt kundservice under hela processen.

Vi förstår att det är viktigt att slutföra arbetet i tid för de flesta VVS-projekt. Därför gör vi alltid extra ansträngningar för att se till att varje jobb utförs snabbt, säkert och effektivt utan att kompromissa med kvalitet eller noggrannhet.

Många fördelar med relining

Relining används ofta som alternativ eller komplement till ett stambyte. Som metod betraktat är den betydligt mindre komplicerad och tidskrävande än ett traditionellt stambyte eftersom relining går att utföra på plats utan att riva upp och ta bort gamla rör.

Detta har gjort relining till en omtyckt metod i exempelvis äldre fastigheter där en rivning riskerar att ha en negativ inverkan på byggnaden Även i affärslokaler där man helst ser att den dagliga verksamheten kan fortlöpa under en renovering är relining ett bättre alternativ jämfört med att byta ut rören.

Många fördelar med relining

Genom att välja relining för att renovera rören är det lättare att komma åt och åtgärda rör som är svåra att komma åt. Det gör att relining kan fungera som ett komplement till stambyte genom att man byter ut de stammar som sitter lättåtkomligt men använder sig av relining när det handlar om rör som skulle kräva rivningsarbeten för att åtgärda. Rören bör dock inte vara i för dåligt skick, då krävs det trots allt en komplett renovering.

Då relining även tar betydligt kortare tid än ett byte av de befintliga rören är det också en mer kostnadseffektiv metod. Färre arbetstimmar och mindre använt nytt material innebär lägre totalkostnader. Reling är alltså även bra för plånboken.

Välkommen att kontakta oss för kompetent relining i Västerås.

Relining istället för dyra stambyten