Vem beslutar om relining i en BRF?

Relining är inte lika omfattande som ett vanligt stambyte och därför kan bostadsrättsföreningens styrelse besluta om relining utan att kalla till en extra föreningsstämma. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har det övergripande ansvaret för underhållet av fastigheten och i det ingår stammarna. 

Vid ett vanligt stambyte är det vanligt att badrum och kök förstörs och behöver bytas ut. De som bor i bostadsrätten behöver i de flesta fall bo någon annanstans under den tiden. Om ett stambyte medför den den här typen av förändringar för de boende kräver att förslaget om stambyte godkänns på en föreningsstämma med en majoritet med två tredjedelars majoritet. 

Vad är skillnaden mellan relining och stambyte?

Stambyte betyder att man byter ut rören som är i fastigheten och ersätter dem med nya. Ett stambyte tar ungefär sex till tio veckor per lägenhet. Det innebär i princip alltid att man måste riva badrummen för att frilägga vattenledningar, avloppsrör och och rörstammar så att de kan bytas ut. Kök behöver oftast inte rivas men många väljer att göra det om de är gamla och utslitna. 
 
Relining är ett samlingsbegrepp på olika metoder som används då man vill reparera eller renoverar avlopp, stammar, rör och ledningar som sitter i en fastighet eller ligger under marken. Det man gör är att man oftast gör är att man gjuter ett nytt innanmäte i rören och på så vis fodrar om rören. Metoden men använder sig av för relining kan skilja sig åt beroende på rörens material, husets uppförande, samt en rad andra faktorer men påverkan det har på de som bor på lägenheten är ofta inte större än att de behöver flytta på några möbler. I genomsnitt tar relining fyra till sju dagar. 

Är det alltid bättre med relining?

När man läst lite om relining kan man uppfatta det som att det kan ersätta stambyten helt. Det är en sanning med modifikation. Relining är inte en permanent lösning och någon gång kommer man behöva göra ett stambyte. Dock kan det förlänga stammarnas livslängd och fördröja ett oundvikligt stambyte med flera år. Det kan ge en bostadsrättsförening lite andrum att ordna finanserna.

Det är också möjligt att göra en kombination av relining och stambyte. Ibland är det bara vissa delar av ett rörsystem som av någon anledning behöver bytas ut. Då kan man göra ett stambyte i de delarna och utföra relining i de andra. 

Hur genomförs relining?

Förstudie - Man börjar alltid med en förstudie där man gör en noggrann rörinspektion för att se om det går att göra relining och i så fall vilken typ som är mest lämplig. Bostadsrättsföreningens styrelse för en offert. 

Beslut - Styrelsen tar beslut om de ska gå vidare med relining. Detta är ett beslut som styrelsen har mandat att göra själva då de ansvarar för fastighetens skötsel men vissa väljer ändå att förankra beslutet på en föreningsstämma. 

Information - De boende informeras om vad som kommer ske och när. Relining är inte lika omfattande som stambyte och tar oftast bara några dagar men det är ändå viktigt att alla boende vet vad som kommer hända, att de flyttar undan möbler och att beredda på att vattnet kan vara avstängt i perioder. 

Spolning - De befintliga stammarna spolas så att det nya materialet ska fastna. Rost hindrar det nya materialet från att fästa som det ska. 

Relining - Själva reliningen genomför efter den metod man valt. 

Besiktning - När ledningen är gjord besiktigar man avloppen och rören genom att filma med en kamera och ser så allt ser bra ut. 

Med relining får du fräscha och hållbara rör utan att behöva byta ut dem!
15 Sep 2022