Övriga tjänster

Rörinspektion

Rörinspektion är ett enkelt sätt att lokalisera akuta fel eller undersöka konditionen hos ett rörsystem. Vi utför våra inspektioner helt enligt gällande svensk branschpraxis, för att garantera en hög kvalitet och att kunden ska känna sig trygg.

Vi utför inspektionen i fyra steg, helt enligt branschens rekommendationer:

  • Felsökning. Görs exempelvis efter ett stopp i en ledning.

  • Besiktning av funktion. Här kartlägger man bland annat omfattningen av påbyggnad eller sedimentering.

  • Besiktning av kondition. Görs med kamera med svängbart huvud eftersom det ställs högre krav än vid en vanlig felsökning.

  • Nylagda och renoverade ledningar filmas för att man ska lokalisera eventuella skador eller produktionsfel. Ledningar högtrycksspolas alltid inför en slutbesiktning.

När inspektionen är klar så dokumenteras allt noga digitalt.

rör

Avloppsrensning genom högtrycksspolning

Moderna, snåla toaletter, kombinerat med gamla rör, gör ofta att avloppen slammar igen. Genom regelbunden underhållsspolning kan man förebygga denna typ av problem. Underhållsspolning påbörjas alltid på bottenvåningen, därefter arbetar man sig uppåt i fastigheten. Avslutas alltid av noggranna kontroller. Vi erbjuder underhållsrensning och stopprensningar av avlopp och då ingår ofta enklare kamerakontroller för att säkerställa ett bra resultat.

Punktlagning 

När det uppstått begränsade skador på avloppsrör på annars fungerande rör, efter exempelvis rotintrång, skarvförskjutningar eller sprickor gör vi en punktlagning istället för ett mer dyrare rörbyte. Det innebär att vi bara åtgärdar skadan på det skadade området.

Med relining får du fräscha och hållbara rör utan att behöva byta ut dem!