Byta lock till trekammarbrunn

Enligt arbetsmiljöverket får ett brunnslock inte väga mer än 15 kg. Detta för att minska arbetsbelastningen för dem som arbetar med slamtömning. Har man ett tyngre lock riskerar man att få betala en straffavgift. Det finns många lock på marknaden så att hitta ett nytt lock kommer inte vara några problem. 

Traditionellt har locken på brunnar varit tunga för att barn och andra obehöriga inte ska kunna flytta på locket. Idag finns det dock lock som har så pass bra låsmekanismer att man som brunnsägare tryggt kan byta ut sitt gamla gamla tunga betongblock mot ett nytt lättare i plast eller annat material. Tänk på att desto mer nyfikna barn du har nära eller på din tomt, ju säkrare bör din brunn vara. 

Hitta ett passande lock

Beroende på exakt var locket ska sitta behöver det hålla och ha bärighet för olika typer av belastning. De nya locken har specifikationer där man tydligt ser om de håller för cyklar och fotgängare eller om de tål tyngre trafik. 

Vidare behöver du mäta upp så att locket passar i storlek till din brunn. Det här kan vara lite svårt då många har brunnar som är mycket gamla och som inte förhåller sig till standardmått. Är du mycket osäker så finns det företag som sköter hela processen åt dig - som både hittar och installerar ett passande lock. 

Installera lock till trekammarbrunn

Alla lock kommer med en ring av något slag som man fäster locket i. Den här ringen fixeras på olika sätt. Vissa ringar sätts ner i brunnen och borras eller spänns fast i betongen. Andra ringar ligger ovanpå marken och fixeras genom bultar ner i asfalten eller jorden. Man brukar förstå när man tittar på bilden av locket exakt hur ringen ska monteras för att locket ska fungera på ett bra sätt. Se till att sätta dit det nya locket omgående efter det att du tagit bort det gamla så att det inte blir ett obevakat öppet hål på din tomt. 

Locken behöver ha lås så att barn och andra obehöriga inte kan öppna det. Se till att installationen är ordentligt utförd och att det inte finns någon risk att locket går att öppna när du är färdig. Detta är extra viktigt om brunnen befinner sig nära en förskola eller fritids plats där barn ofta vistas. 

Säkra din brunn ytterligare

Förutom lock finns det andra sätt att se till att ens brunn inte får besök av obehöriga. Man kan exempelvis sätta upp ett lite högre stängsel runt brunnen. För att förhindra fallolyckor finns det särskilda fallskydd. De är utformade som en cirkel med en fyrkan i mitten för att förhindra även mycket små barn eller djur från att trilla ner i brunnen. 

Tips för en lyckad slamtömning

Att locket får väga max 15 kg för att slamtömningen ska ske som avtalat har vi redan konstaterat. Det finns även andra saker som är viktiga att tänka på i samband med slamtömning förutom lockets tyngd.  

  • Framkomlighet. Du ansvarar för att slamtömningsbilen kan komma fram och att vägen är röjd från snö eller liknande. 
  • Visa brunnen. Märk tydligt ut var brunnen befinner sig på tomten. Du kan exempelvis använda en färgglad pinne eller flagga. 
  • Slanglängd. På grund av begränsad slanglängd så kan inte brunnen vara längre än 20 meter bort från där slamtömningbilen står. Är den det behöver du ringa innan. 
Med relining får du fräscha och hållbara rör utan att behöva byta ut dem!
29 Sep 2022