Fräscha rör utan stambyte

Stammar - Avlopp - Dagvatten - VA

Vi är experter inom relining i Stockholm

Vi är ett välrenommerat företag som kan erbjuda kvalitativ och effektiv relining i Stockholm. Vi utför arbeten åt små och stora kunder, privatpersoner och företag. Vår personal har kompetensen att utföra relining med ett förstklassigt resultat.

Relining är ett smidigt och kostnadseffektivt alternativ till stambyte. I stället för att byta ut rör fodrar man dem på insidan med ett nytt, fräscht och hållbart skikt. Något förenklat kan man säga att man gjuter nya rör på insidan av de gamla.

Är din fastighet äldre än 30 år? Då bör du göra en kontroll av avloppssystemet. På så sätt kan du upptäcka om det är i behov av relining. Om inte åtgärder vidtas mot ålders- och förslitningsskador riskerar du att drabbas av besvärliga och kostsamma vattenskador.

Välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär för att boka in ett kostnadsfritt hembesök eller begära en offert! Vi är ansvarsförsäkrade och anslutna till kollektivavtal!

reco 8 år 2023

relining Stockholm – rör

Relining ventilation

Vi utför även relining av ventilationskanaler. Ett fungerande ventilationssystem är viktigt – inte minst för att hålla uppvärmningskostnaderna nere. Har du problem med oönskade lukter från mögel och os från matlagning? Då kan det vara dags att se över ventilationen – vi hjälper dig med det!

Vi kommer hem till dig för att besiktiga systemen och föreslå åtgärder. Om det har uppstått läckage i ventilationskanalerna räcker det i de flesta fall med relining. En prisvärd och effektiv lösning som är betydligt enklare än att byta ut kanalerna. Dessutom kommer din vardag inte bli till en stor byggarbetsplats som stör både dig och dina grannar i veckor.

Relining av ventilationskanaler – så går det till

Först inspekterar vi ventilationen med en specialkamera med vilken vi kan konstatera hur tillståndet är i ventilationen, vilka åtgärder som behövs och vilka förgreningar som finns. Om det är smutsigt måste kanalerna rengöras. Vi utför även provtryckning och flödesmätning i det här läget.

Nästa steg är att fylla en strumpa med polymer som fördelas jämnt i hela röret och skapar en tjocklek på 3 mm inuti röret. Det blir som ett nytt rör inne i röret helt enkelt.

Rörinspektion – vi filmar rören och hittar felen

När vi inleder ett arbete i Stockholm börjar vi med en rörinspektion där vi filmar ditt avlopp för att upptäcka eventuella skador på insidan av rören. Därefter beslutar vi hur man bäst bör gå vidare för att åtgärda problemen. Antingen väljer vi en av de tillgängliga metoderna för relining eller så kan vi konstatera att det räcker med att spola, rengöra eller renovera rören.

UV-relining, strumpmetod, lösplastmetod – vi hanterar alla tekniker för relining. Detta gör att vi kan arbeta med alla typer av rör och stammar: avloppsrör, dagvattenledningar, avluftningsledningar, spillvattenrör, stuprör m.m. Vi dokumenterar allt så att vi ska kunna visa upp materialet för exempelvis intresserade kunder eller försäkringsbolag. När vi har utfört relining så har kunden en garanti på 10 år.

Vårt system för relining är slutet och gör att fastigheten inte kommer att tvingas genomgå några kostsamma och tidsödande stambyten. Relining, eller rörinfodring som det också kallas, är en smidig metod som innebär att man renoverar ledningarna inom byggnad eller i marken. Istället för att byta ut rören, så rensar vi och infodrar vi dem med nytt material. Efter en relining blir rören som nya och du kommer att slippa läckage och skador på rören.

Du har helt enkelt mycket att vinna på att låta oss utföra en relining i Stockholm!

En metod med många fördelar

Relining har flera stora fördelar: den främsta är att man slipper dyra och tidskrävande gräv- och rivningsarbeten som måste genomföras när man genomför ett traditionellt rörbyte.

Vi har många års erfarenhet av att utföra reliningarbeten i Stockholm. Våra erfarna och specialutbildade montörer använder alltid den modernaste tekniken och de bästa och mest beprövade materialen när de utför sina uppdrag.

På detta sätt kan vi garantera våra kunder ett resultat som sparar såväl tid som pengar och dessutom är skonsamt mot miljön.

Garanterar ett hållbart resultat

När vi utför en relining i Stockholm kan vi garantera ett resultat som är lika hållbart som ett traditionellt rörbyte. För att uppnå detta använder vi en rad olika tekniker – anpassade efter rören och problemets natur.

Vår grundteknik bygger på ett flexibelt och armerat foderrör som installeras i det gamla rörsystemet med hjälp av tryckluft.

När foderröret är härdat erhålls ett helt självbärande rör utan skarvar som är lika starkt som ett nytt rör. Denna metod är godkänd av Skandinaviens ledande forskningsinstitut. Kraven för detta godkännande är hårda, material och metoder måste garantera en livslängd på minst 30 år. Anlitar du oss för relining i Stockholm så kan vi garantera ett bra resultat.

Relining Stockholm – frågor och svar

Är det någon skillnad på relining och rörinfodring?

Nej, det är två ord för samma sak. Ett tredje ord är stamrenovering.

Varför är relining billigare än ett stambyte?

Det är i grunden inte billigare att placera nya rör inne de gamla rören som man gör vid relining jämfört med att byta ut alla rören som vid ett stambyte. Det som gör att en relining blir mindre kostsam är att man inte behöver utföra allt det arbete som krävs vid för att byta ut alla stammar eller rör i ett bostadshus eller en annan typ av fastighet.

Att riva upp golv och väggar tar tid och det dammar och stökar. Allt detta slipper du vid relining, eftersom du inte behöver blottlägga de gamla och slitna rören. Du kan bo kvar under arbetet vilket förenklar processen och gör den mindre kostsam.

Är relining en testad och säker metod?

Ja. Relining är en metod som har använts sedan 1990-talet och tekniken har under åren som gått sedan dess utvecklats och standardiserats. Relining är idag en väl beprövad och säker metod som är accepterad av alla branschens aktörer: entreprenörer, fastighetsägare, myndigheter och branschorganisationer. Du kan känna dig trygg och säker på att relining är en seriös metod.

Hur lång tid tar det att utföra relining?

Detta beror på flera olika faktorer och varierar därför från fall till fall. Hur tjocka är rören på insidan? Vilket skick är rören i? Hur många meter rör ska relinas? Men rent generellt kan man säga att det oftast tar runt tre dagar att utföra en relining.

Det går i de allra flesta fall fortare att genomföra en relining jämfört med ett stambyte, som kan ta allt från några veckor till flera månader. Detta eftersom man inte renoverar de berörda utrymmena under en relining och att man därför inte behöver riva upp någonting.

vattenkran

Så här går det till när vi utför ett reliningarbete:

  • Arbetsprocessen inleds med att vi inspekterar de befintliga rören med en kamera. Nästa steg är att rensa rören mekaniskt fria från rost och avlagringar.

  • Därefter kontrolleras rören ännu en gång. Detta för att vi ska vara säkra på att rören verkligen är rena och klara att utföra relining på.

  • Nu monteras flexibla foderrör i den gamla ledningssträckan. Detta görs med hjälp av tryckluft.

  • Stickledningar och grenrör fräses nu ut till fullt flöde med hjälp av robotteknik. Detta arbete övervakas och styrs med hjälp av kamera som tar rörliga bilder.

Noggranna egenkontroller 

För att kunna garantera att arbetet utförs på bästa möjliga sätt utför vi alltid noggranna kontroller av våra utförda arbeten. Alla installationer besiktigas noga. När arbetet är slutfört så erhåller beställaren all nödvändig dokumentation: garanti, utförandecertifikat och anvisningar för skötsel och drift.

Vi är en helhetsleverantör inom trycklösa rörsystem och utför projektering, installation, besiktning, service och underhåll. Vid sidan av relining så kan vi även erbjuda tjänster som rörinspektion och högtrycksspolning. Här kan du läsa mer om dessa tjänster.

Stor erfarenhet av relining i Stockholm

Relining är en lösning som innefattar en rad olika metoder när det handlar om att renovera och skydda rör invändigt utan att behöva ersätta dem med nya rör. Med hjälp av relining kan man ge gamla rör ett nytt liv och förlänga deras livslängd på ett betydande sätt.

Relining fungerar på ett mycket bra sätt på de flesta typer av rör, inklusive stammar, dagvattenrör, avloppsrör och VA-rör. Relining är ett utmärkt alternativ till stambyte, i fall då rören inte är i alltför dåligt skick.

Vi kan utföra effektiv och kompetent relining i Stockholm. Metoden, som också kallas rörinfodring, är ett samlingsnamn för en rad olika tekniker som används för att renovera självfallsledningssystem invändigt. Det kan handla om servis- och dagvattenledningar eller avloppsstammar i ett flerbostadshus.

Artiklar och nyheter om relining

RSS

Så förebygger du rotinträngning i avloppssystemet

21 Nov 2022

Det finns några saker man kan göra för att förhindra rotinträngningar i avloppssystem. 2010 gjordes en rapport av Svenskt Vatten Utveckling gällande problemet av rotinträngningar och här nedan följer följer ett en sammanfattning av problemen och vad man kan göra åt det.  Färre skarvar är bättre mot rotinträngning Den datan som man samlade in gällande [...]


Så undviker du hår i avloppet

17 Oct 2022

Det smidigaste sättet att slippa hår i avloppet är att sätta fast en extra sil vid golvbrunnen i duschen och i handfatet som stoppar hårstråna från att följa med ner i brunnen och skapa problem. Handfatet och duschen är de ställen där mest hår hamnar och därför bra ställen att placera silar. Silarna ser ut [...]


Byta lock till trekammarbrunn

29 Sep 2022

Enligt arbetsmiljöverket får ett brunnslock inte väga mer än 15 kg. Detta för att minska arbetsbelastningen för dem som arbetar med slamtömning. Har man ett tyngre lock riskerar man att få betala en straffavgift. Det finns många lock på marknaden så att hitta ett nytt lock kommer inte vara några problem.  Traditionellt har locken på [...]


Detta får du inte spola ner i toaletten

21 Sep 2022

Det enda man egentligen skall spola ner i toaletten är toalettpapper och sådant som kommer från kroppen. Inget annat hör hemma i din toalettstol. Dock är det vanligt att mycket annat spolas ner. Svenskarna spolar varje år ner ungefär 7000 ton skräp. Här nedan kan du läsa om några av de vanligaste sakerna som vi [...]


Vem beslutar om relining i en BRF?

15 Sep 2022

Relining är inte lika omfattande som ett vanligt stambyte och därför kan bostadsrättsföreningens styrelse besluta om relining utan att kalla till en extra föreningsstämma. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har det övergripande ansvaret för underhållet av fastigheten och i det ingår stammarna.  Vid ett vanligt stambyte är det vanligt att badrum och kök [...]


Med relining får du fräscha och hållbara rör utan att behöva byta ut dem!