Relining Stockholm

Vi är proffs på relining

FRÄSCHA RÖR
UTAN STAMBYTE

VI ÄR EXPERTER INOM RELINING I STOCKHOLM

Vi är ett företag som kan erbjuda kvalitativ och effektiv relining i Stockholm. Vi utför arbeten åt små och stora kunder, privatpersoner och företag. Vår personal har kompetensen att utföra relining med ett högklassigt resultat.

Relining är ett smidigt och kostnadseffektivt alternativ till stambyte. I stället för att byta ut rör så fodrar man dem på insidan med ett nytt, fräscht och hållbart skikt. Något förenklat kan man säga att man gjuter nya rör på insidan av de gamla.

Är din fastighet äldre än 30 år? Då bör du göra en kontroll av avloppssystemet. Då kan du upptäcka om det är i behov av relining. Om inte åtgärder vidtas mot ålders- och förslitningsskador så riskerar du att drabbas av besvärliga och kostsamma vattenskador.

Välkommen att kontakta oss via formuläret eller ring: 08-XXX XXX XX.

rör

Stor erfarenhet av relining i Stockholm

Relining är en lösning som innefattar en rad olika metoder när det handlar om att renovera och skydda rör invändigt utan att behöva ersätta dem med nya rör. Med hjälp av relining kan man ge gamla rör ett nytt liv och förlänga deras livslängd på ett betydande sätt.

Relining fungerar på ett mycket bra sätt på de flesta typer av rör, inklusive stammar, dagvattenrör, avloppsrör och VA-rör. Relining är ett utmärkt alternativ till stambyte, i fall då rören inte är i alltför dåligt skick.

Vi kan utföra effektiv och kompetent relining i Stockholm. Metoden, som också kallas rörinfodring, är ett samlingsnamn för en rad olika tekniker som används för att renovera självfallsledningssystem invändigt. Det kan handla om servis- och dagvattenledningar eller avloppsstammar i ett flerbostadshus.

En metod med många fördelar

Relining har flera stora fördelar: den främsta är att man slipper dyra och tidskrävande gräv- och rivningsarbeten som måste genomföras när man genomför ett traditionellt rörbyte.

Vi har sedan många år tillbaka erfarenhet av att utföra reliningarbeten. Våra erfarna och specialutbildade montörer använder alltid den modernaste tekniken och de bästa och mest beprövade materialen när de utför sina uppdrag. På detta sätt kan vi garantera våra kunder ett resultat som sparar såväl tid som pengar och dessutom är skonsamt mot miljön.

Garanterar ett hållbart resultat

När vi utför en relining i Stockholm så kan vi garantera ett resultat som är lika hållbart som ett traditionellt rörbyte. För att uppnå detta så har vi valt att använda en speciell teknik. Vi använder ett flexibelt och armerat foderrör som installeras i det gamla rörsystemet med hjälp av tryckluft. När foderröret är härdat så erhålls ett helt självbärande rör utan skarvar som är lika starkt som ett nytt rör. Denna metod är godkänd av Skandinaviens ledande forskningsinstitut. Kraven för detta godkännande är hårda, material och metoder måste garantera en livslängd på minst 30 år. Anlitar du oss för relining i Stockholm så kan vi garantera ett bra resultat.

vattenkran

Så här går det till när vi utför ett reliningarbete:

  • Arbetsprocessen inleds med att vi inspekterar de befintliga rören med en kamera. Nästa steg är att rensa rören mekaniskt fria från rost och avlagringar.
  • Därefter kontrolleras rören ännu en gång. Detta för att vi ska vara säkra på att rören verkligen är rena och klara att utföra relining på.
  • Nu monteras flexibla foderrör i den gamla ledningssträckan. Detta görs med hjälp av tryckluft.
  • Stickledningar och grenrör fräses nu ut till fullt flöde med hjälp av robotteknik. Detta arbete övervakas och styrs med hjälp av kamera som tar rörliga bilder.

Noggranna egenkontroller 

För att kunna garantera att arbetet utförs på bästa möjliga sätt utför vi alltid noggranna kontroller av våra utförda arbeten. Alla installationer besiktigas noga. När arbetet är slutfört så erhåller beställaren all nödvändig dokumentation: garanti, utförandecertifikat och anvisningar för skötsel och drift.

Vi är en helhetsleverantör inom trycklösa rörsystem och utför projektering, installation, besiktning, service och underhåll. Vid sidan av relining så kan vi även erbjuda tjänster som rörinspektion och högtrycksspolning. Här kan du läsa mer om dessa tjänster.

 

Med relining får du fräscha och hållbara rör utan att behöva byta ut dem!