Relining Stockholm

Övriga tjänster

Rörinspektion

Rörinspektion är ett enkelt sätt att lokalisera akuta fel eller undersöka konditionen hos ett rörsystem. Vi utför våra inspektioner helt enligt gällande svensk branschpraxis, för att garantera en hög kvalitet och att kunden ska känna sig trygg.

Vi utför inspektionen i fyra steg, helt enligt branschens rekommendationer:

  • Felsökning. Görs exempelvis efter ett stopp i en ledning.
  • Besiktning av funktion. Här kartlägger man bland annat omfattningen av påbyggnad eller sedimentering.
  • Besiktning av kondition. Görs med kamera med svängbart huvud eftersom det ställs högre krav än vid en vanlig felsökning.
  • Nylagda och renoverade ledningar filmas för att man ska lokalisera eventuella skador eller produktionsfel. Ledningar högtrycksspolas alltid inför en slutbesiktning.

När inspektionen är klar så dokumenteras allt noga digitalt.

rör

Högtrycksspolning

Moderna, snåla toaletter, kombinerat med gamla rör, gör ofta att avloppen slammar igen. Genom regelbunden underhållsspolning kan man förebygga denna typ av problem. Underhållsspolning påbörjas alltid på bottenvåningen, därefter arbetar man sig uppåt i fastigheten. Avslutas alltid av noggranna kontroller.

Mekanisk rengöring/fräsning

Mekanisk rengöring är en metod att få bort svåra avlagringar och andra hinder i rören. Det fungerar dessutom som ett prov på ledningarnas hållfasthet. Klarar rören inte en fräsning kan de kollapsa, vilket föranleder omedelbara åtgärder.

 

Med relining får du fräscha och hållbara rör utan att behöva byta ut dem!